Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ujednačiti dječju zaštitu u cijeloj F BiH

  • On 18 Marta, 2008

Federalni ministar rada i socijalne politike dr.
Perica Jelečević razgovarao je danas sa kantonalnim ministrima za
oblast socijalne zaštite o mogućnostima jedinstvenog rješavanja zaštite
porodice i djece u Federaciji BiH. Ova oblast je različito regulirana
po kantonalnim propisima, tako da porodice sa djecom nemaju dječji
dodatak u pet kantona, četiri kantona djelomično pomažu, a samo
Sarajevski u cijelosti osigurava sredstva prema zakonu.

 
Kantonalni resorni ministri izrazili su podršku
federalnom ministru rada i socijalne politike za jedinstveno
reguliranje prava djece i porodice na nivou Federacije u cilju
realiziranja obveza iz međunarodnih konvencija o pravima djeteta.

 
Prema podatcima kantonalnih ministarstava u ovom
trenutku je osigurano stimuliranje porodica sa oko 55.000 djece, a
cijeni se da bi trebalo obuhvatiti oko 110.000 djece. Kako bi za
zakonsko reguliranje ove oblasti na federalnoj razini bilo potrebito
osigurati sredstva u proračunu, dogovoreno je da kantonalna
ministarstva izvrše temeljitu analizu potreba kako bi se sagledale
realne mogućnosti – saopćeno je iz kabineta federalnog ministra rada i
socijalne politike.

 

Ujednačiti dječju zaštitu u cijeloj F BiH

0 Komentari