Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

O isplati boračkih naknada u F BiH

  • Datum: 6 Marta, 2008

Pemijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković,
federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda, federalni ministar za
pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahid Crnkić,
federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević, te
premijeri i predstavnici većine kantonalnih vlada dogovorili su danas u
Sarajevu da isplata januarskih naknada nezaposlenim demobilisanim
borcima počne već danas ili najkasnije sutra.

Premijer Federacije BiH rekao je da će razgovori biti nastavljeni
idućeg ponedjeljka, kako bi se trajno riješio ovaj problem. Premijer i
drugi zvaničnici rješenje vide u izmjenama i dopunama federalnog Zakona
o pripadnosti javnih prihoda.

 Problemi u isplati naknada od 150 KM koje nezaposlenim
demobilisanim borcima u Federaciji pripadaju mjesečno prema federalnom
Zakonu o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica,
počeli su kada se ispostavilo da svi kantoni, odnosno odgovarajuće
službe, kao sufinansijeri naknada, nemaju dovoljno novca.

O problemu je potom razgovarano i u Federalnom parlamentu.
Predstavnički dom Parlamenta FBiH je na 10. sjednici održanoj
27.2.2008. pozvao vlade kantona i kantonalne zavode zapošljavanja da
hitno pristupe realizaciji svojih zakonskih obaveza po pitanju isplate
naknada za vrijeme neazposlenosti za januar i februar mjesec ove
godine. Od Vlade FBiH, vlada kantona, Federalnog zavoda za
zapošljavanje i kantonalnih zavoda zatraženo je da hitno dostave svoje
finansijske planove za ovu godinu tačne izvještaje o stanju novca na
svojim računima. Vlada Federacije BiH zadužena je da na osnovu ovih
podataka do 10. marta pripremi integralni program izmirenja obaveza
prema populaciji demobilisanih boraca. Premijer Federacije Branković se
pozvao na tu obavezu iz Parlamenta i za idući ponedjeljak najavio
nastavak razgovora federalnih dužnosnika i kantonalnih premijera i
ministara finansija.

 O isplati boračkih naknada u F BiH

0 Komentari