Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Suradnja do jednakih kriterija i prava

  • On 14 Januara, 2008

Danas je u Vladi FBiH održan sastanak premijera FBiH dr. Nedžada
Brankovića i federalnih ministara Vjekoslava Bevande, Perice
Jelečevića, Desnice Radivojevića i Damira Ljubića, te direktora Uprave
za inspekcijske poslove Ibrahima Tirka sa kantonalnim premijerima u
FBiH.

Razgovaralo se o kontroli cijena, robnim rezervama, socijalnim
programima i radu Federalnog zavoda i kantonalnih službi za
zapošljavanje.

U raspravi o kontroli cijena postignuta je saglasnost oko podjele
nadležnosti, te naznačeni elementi za izradu novog Zakona o kontroli
cijena koji će pripremiti Federalno ministarstvo trgovine.

Nakon rasprave o stanju federalnih i kantonalnih robnih rezervi
zaključeno je da se zadrži njena sadašnja struktura. Biće aktivirano
savjetodavno tijelo koje će na nivou FBiH pratiti stanje, bilansirati
potrebe i na vrijeme predlagati interventne nabavke određenih
proizvoda. Nova zakonska rješenja za ovu oblast pripremit će nadležno
Federalno ministarstvo trgovine.

Zbog različitih materijalnih mogućnosti kantona za pomaganje
najugroženijim kategorijama građana, na nivou Federacije će biti
sačinjen Plan za izradu kriterija po kojima će se, pored zakonom
ostvarenih socijalnih prava, jedinstveno utvrditi prava na dodatnu
pomoć najsiromašnijim.


Kontrola u tri kantonalne službe za zapošljavanje potvrdila je
nesređeno i veoma lože stanje u ovoj oblasti. Nakon akcije kontrole
rada nacrno u Zavodu PIO /MIO zvanično je prijavljeno 60.000 novih
radnika. Sa evidencije nezaposlenih u Zavodu i kantolnim službama za
zapošljavanje FBiH je, međutim, sa evidencije nezaposlenih skinuto samo
25.000 osoba. To najbolje ilustruje neažurnost ovih institucija.
Nastaviće se kontrole njihovog rada sa ciljem brisanja sa evidencije
nezaposlenih lica koja zloupotrebljavaju namjenska sredstva za pomoć u
zapošljavanju, zaključeno je danas.

 

Suradnja do jednakih kriterija i prava

0 Komentari