Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Zajednički program aktivnosti Federalne vlade i Sindikata BiH

  • Datum: 11 Januara, 2008

Danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu održan sastanak
delegacija Vlade FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH koje su
predvodili premijer Federacije dr. Nedžad Branković i predsjednik
Sindikata Edhem Biber.

U delegaciji Vlade FBiH sastanku su prisustvovali federalni ministri
energije rudarstva i industrije Vahid Hećo, trgovine Desnica
Radivojević, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Damir Ljubić,
prostornog uređenja Salko Obhođaš i rada i socijalne politike Perica
Jelečević.

Predsjednici granskih sindikata: metalaca Ismet Bajramović, šumarstva,
prerade drveta i papira Salem Hujić, tekstila, kože i obuće Ferdija
Kojčić, grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika Amer Toskić, radnika
hemije i nemetala Kata Iveljić, građevinarstva i IGM Šaban Kadirić i
rudara Abdulkadir Smajić upoznali su zvaničnike federalne Vlade sa
stanjem i problemima u ovoj industrijskoj grupaciji.

Sastanak je rezultirao dogovorom da se sačini zajednički program
djelovanja Vlade FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH na rješavanju
aktuelnih pitanja i problema u ovim industrijskim granama.

 

Zajednički program aktivnosti Federalne vlade i Sindikata BiH

0 Komentari