Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Organizirati Institut sukladno Zakonu

  • Datum: 5 Februara, 2008

Federalni ministri – rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević,
zdravstva dr. Safet Omerović, boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahid Crnkić, razgovarali su danas o
obvezama u konstituiranju Instituta za medicinsko vještačenje
zdravstvenog stanja sukladno Zakonu.

Pet federalnih ministarstava nadležno je za nadzor nad radom ove
značajne institucije koja bi trebala davati konačnu ekspertizu
invalidnosti temeljem koje se ostvaruju brojna prava garantirana
federalnim propisima.

Institut nema prostor, kadrovski je deficitaran, a nije osposobljen
ni za funkcionalnu dijagnostiku, pa se rijetko otkrivaju brojni lažni
nalazi o invalidnosti.


Federalni ministri dogovorili su danas da nosilac ubrzane aktivnosti
konstituiranja organa Instituta i neophodnih akata i procedura bude
Federalno ministarstvo zdravstva. Nakon toga, zaključili su, potrebno
je započeti sa izradom jedinstvenih kriterija za medicinsko vještačenje
prema listi Svjetske zdravstvene organizacije. Do tada će federalni
ministar zdravstva kroz strukovne organizacije pozvati ljekare na
savjesno postupanje kod procjenjivanja zdravstvenog stanja za potrebe
ocjenjivanja invalidnosti, saopćeno je iz Ureda federalnog ministra
rada i socijalne politike.

 

Organizirati Institut sukladno Zakonu

0 Komentari