Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sektor za rad i zapošljavanje

 • On 18 Aprila, 2008

Ernis Imamović – pomoćnik ministra

e-mail: ernis.imamovic@fmrsp.gov.ba 

Tel: 033 712 340

 

 U sektoru za rad i zapošljavanje obavljaju se sljedeći poslovi:   

 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti rada, i radnih odnosa, zaštite na radu i zapošljavanja, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa;
 • stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata;
 • pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti;
 • provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti;
 • pripremanje i poduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova provođenja politike, izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata i utvrđivanje stanja u oblasti rada i zapošljavanja i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti, kao i poduzimanje mjera na sprečavanju nastanka štetnih posljedica, odnosno mjera, radnji i postupaka na otklanjanju štetnih posljedica;
 • izradu stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i programa iz oblasti rada i radnih odnosa, zaštite na radu i zapošljavanja kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti rada i zapošljavanja i predlaganje mjera radi utvrđivanja politike i mjera za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • praćenje i proučavanje stanja i pojava u određenoj oblasti na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema;
 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka;
 • izradu elaborata, studija, programa, planova i procjena u oblasti rada i zapošljavanja kao i projektnih zadataka iz tih oblasti;
 • stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za oblast rada i zapošljavanja;
 • izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.);
 • rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju u oblasti rada i radnih odnosa;
 • praćenje provođenja ratificiranih konvencija MOR-a i podnošenje izvještaja o njihovoj primjeni, implementacija projekata MOR-a, učešće u izradi međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju iz oblasti zapošljavanja i drugih materijala koji se odnose na vođenje razgovora i zaključivanje međunarodnih ugovora iz oblasti zapošljavanja i implementacija projekata MOR-a;
 • izrada pojedinačnih akata koji se odnose na izdavanje odobrenja i suglasnosti u skladu zakonom; unapređenje trostrane suradnje socijalnih partnera;
 • praćenje primjene kolektivnih ugovora i njihovo deponiranje;
 • vođenje administrativno stručnih poslova;
 • pripreme odgovarajućih materijala i vođenje administrativno stručnih poslova za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće;
 • ostvarivanje suradnje i praćenje zakonitosti rada Federalnog zavoda za zapošljavanje;
 • praćenje i istraživanje promjena u oblasti rada, zaštite na radu i zapošljavanja i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama.

Odsjek za rad

Odsjek za zapošljavanje

 

 

Sektor za rad i zapošljavanje

0 Komentari