Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

IZMJENJENI PLAN JAVNIH NABAVKI FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE – OKTOBAR 2020. GODINE

  • On 28 Oktobra, 2020

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službenik glasnik BiH”, broj: 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama  Federalnog ministarstva rada i socijalne poltike broj: 02-02/8-1051/15 od 16.06.2015. godine i Budžetom, federalni ministar rada i socijalne politike donosi Izmjenjeni Plan javnih nabavki za budžetsku 2020. godinu:

IZMJENJENI PLAN JAVNIH NABAVKI FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE – OKTOBAR 2020. GODINE

0 Komentari