Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Integralni tekst Uputstva o realizaciji Komponente 2 Hitnog projekta za COVID-19 u Bosni i Hercegovini (P173809) prema Projektnom sporazumu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine s Obrascem mjesečne liste primaoca stalne novčane pomoći

  • On 28 Oktobra, 2020

U skladu sa Odlukom o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/20), Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je donijelo Uputstvo o realiziranju Komponente 2 Hitnog projekta za COVID-19 u Bosni i Hercegovini (P173809) prema Projektnom sporazumu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, sredstva namijenjena realizaciji Komponente 2 navedenog Projektnog sporazuma bit će usmjerena na podršku sistemu socijalne zaštite i osobama u stanju socijalne potrebe u Federaciji BiH, kao i osobama s invaliditetom prve kategorije, kroz sljedeće tri podkomponente:

 

  1. Podkomponenta 1: Novčana pomoć osobama u stanju socijalne potrebe u Federaciji BiH koja će se kroz razdoblje od šest mjeseci realizirati kao privremeni dodatak na stalnu novčanu pomoć ostvarenu u skladu sa važećim kantonalnim propisima.
  2. Podkomponenta 2: Novčana pomoć osobama s neratnim invaliditetom i civilnim žrtvama rata, ali isključivo korisnicima prava na tuđu njegu i pomoć prve kategorije, koja će se kroz razdoblje od šest mjeseci realizirati kao privremeni dodatak na novčanu naknadu ostvarenu u skladu sa važećim federalnim propisom.
  3. Podkomponenta 3: Podrška javnim ustanovama socijalne pomoći s kolektivnim smještajem u Federaciji BiH koja će se jednokratno realizovati kroz nabavku neophodne medicinske zaštitne opreme i sredstava.

 

Integralni tekst Uputstva o realizaciji Komponente 2 Hitnog projekta za COVID-19 u Bosni i Hercegovini (P173809) prema Projektnom sporazumu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine s Obrascem mjesečne liste primaoca stalne novčane pomoći može se preuzeti ispod.

Uputstvo  o realizaciji Komponente 2 Hitnog projekta za COVID-19 u BiH 

Obrazac mjesecne liste primaoca stalne novčane pomoći

 

0 Komentari