Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sredstva igara na sreću

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINU

TABELARNI PRIKAZ PODNOSITELJA PRIJAVA NA JAVNI POZIVZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

NEPOTPUNE, NEUREDNE I NEBLAGOVREMENE APLIKACIJE I FONDACIJE KOJE SE ODNOSE NA TAČKU V. JAVNOG POZIVA (ZADOVOLJAVANJE POTREBA OSOBA SA INVALIDITETOM U SMISLU POBOLJŠANJA ŽIVOTNIH UVJETA I RADA NJIHOVIH ORGANIZACIJA)

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U PRORAČUNU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINA PRIJAVNI OBRAZAC – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2020. GODINA OBRAZAC BODOVNE SHEME – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU

UPUTSTVO O NAČINU PRAVDANJA NOVČANIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU 1 file(s) 258.91 KB Download

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2019. GODINU 1 file(s) 180.98 KB Download

TABELARNI PRIKAZ SVIH APLIKANATA SA NAZNAKOM FORMALNE ISPRAVNOSTI PREDATIH APLIKACIJA 2019. GODINA TABELA 1 1 file(s) 1.41 MB Download TABELARNI PRIKAZ SVIH APLIKANATA SA NAZNAKOM FORMALNE ISPRAVNOSTI PREDATIH APLIKACIJA 2019. GODINA TABELA 2 1 file(s) 260.30 KB Download   Napomena: Aplikanti imaju pravo podnijeti prigovor u

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA - SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2019. GODINA 1 file(s) 146.67 KB Download

JAVNI POZIV - SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2019. GODINA 1 file(s) 1,016.76 KB Download OBRAZAC BODOVNE SHEME - SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2019. GODINA 1 file(s) 25.83 KB Download Napomena : Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 02.07.2019. godine 

Obrazac finansijskog izvještaja – Lutrija.docx OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE – UTROŠENA SREDSTVA LUTRIJE 2018. GODINA

ODLUKA O UTVRÐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREÐIVANJE IGARA NA SREĆU.pdf  LISTA UDRUŽENJA KOJIMA SU ODOBRENA SREDSTVA PO JAVNOM POZIVU – SREDSTVA LUTRIJE

Lutrija – Tekst Javnog poziva.docx Lutrija – Prijavni obrazac.docx Napomena : Javni poziv objavljen u Dnevnom avazu 31.03.2018. godine i Dnevni list 31.03.2018. godine. Krajnji rok za podnošenje prijava ističe zaključno sa 21.04.2018. godine.

Obrazac finansijskog izvještaja – Lutrija.doc  OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE – UTROŠENA SREDSTVA LUTRIJE 2017. GODINA

Jedna od tačaka 112. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 20.07.2017. godine bila je i Odluka o utvrđivanju liste korisnika o raspodijeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću sa listom korisnika kojima su sredstva odobrena. Navedenu Odluku Vlada Federacije Bosne

JAVNI POZIV – LUTRIJA BiH

Lutrija – Tekst Javnog poziva.docx Lutrija – Prijavni obrazac.docx   Napomena : Javni poziv objavljen u Dnevnom avazu 26.04.2017. godine i Dnevni list 26.04.2017. godine  JAVNI POZIV – LUTRIJA BiH

Obrazac finansijskog izvještaja – Lutrija – FMRSP.doc  OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE – UTROŠENA SREDSTVA LUTRIJE

Lutrija – rezultati.pdf LISTA KORISNIKA – SREDSTVA LUTRIJE

JAVNI POZIV- LUTRIJA BIH

Lutrija – tekst Javnog poziva.docx Lutrija – Prijavni obrazac.docx Napomena : Javni poziv objavljen u Dnevnom avazu 19.02.2016 godine i Dnevni list 20.02.2016 godine JAVNI POZIV- LUTRIJA BIH

  ODLUKA O UTVRÐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BiH ZA 2013. GODINU.pdf  ODLUKA O UTVRÐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BiH ZA 2013. GODINU