Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

TABELARNI PRIKAZ SVIH APLIKANATA SA NAZNAKOM FORMALNE ISPRAVNOSTI PREDATIH APLIKACIJA 2019. GODINA

  • On 2 Augusta, 2019

 

Napomena: Aplikanti imaju pravo podnijeti prigovor u pisanoj formi i izvršiti uvid u svoju aplikaciju u roku od 15 dana od dana objave ovog tabelarnog prikaza na web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

 

 

0 Komentari