Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

28okt

Integralni tekst Uputstva o realizaciji Komponente 2 Hitnog projekta za COVID-19 u Bosni i Hercegovini (P173809) prema Projektnom sporazumu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine s Obrascem mjesečne liste primaoca stalne novčane pomoći

  • 0 Comments
U skladu sa Odlukom o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/20), Federalno ministarstvo rada i […]
Pročitajte više
04sep

LEGISTLATIVA IZ OBLASTI HRANITELJSTVA

  • 0 Comments
Zakon o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (B).pdf Zakon o udomiteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (H).pdf Zakon o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (S).pdf Prijava za obavljanje hraniteljstva (B).docx Prijava za obavljanje udomiteljstva (H).docx Prijava za obavljanje hraniteljstva (S).docx  Pravilnik o centralnom registru […]
Pročitajte više
02apr

JAVNI POZIV – SREDSTVA LUTRIJE 2018. GODINA

  • 0 Comments
Lutrija – Tekst Javnog poziva.docx Lutrija – Prijavni obrazac.docx Napomena : Javni poziv objavljen u Dnevnom avazu 31.03.2018. godine i Dnevni list 31.03.2018. godine. Krajnji rok za podnošenje prijava ističe zaključno sa 21.04.2018. godine.
Pročitajte više
08jan

INICIJALNI PLAN JAVNIH NABAVKI FMRSP ZA BUDŽETSKU 2018. GODINU

  • 0 Comments
U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH" 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 02-02/1501/15 od 16.06.2015. godine i Budžetom, federalni ministar rada i socijalne politike donio je Incijalni […]
Pročitajte više
25okt

IZMJENJENI I DOPUNJENI PLAN JAVNIH NABAVKI OKTOBAR 2017. GODINE

  • 0 Comments
U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH" 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 02-02/1501/15 od 16.06.2015. godine i Budžetom, a u vezi sa Dokumentom okvirnog budžeta, federalni ministar […]
Pročitajte više
03okt

IZMJENJENI I DOPUNJENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

  • 0 Comments
U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH" 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 02-02/1501/15 od 16.06.2015. godine i Budžetom, a u vezi sa Dokumentom okvirnog budžeta, federalni ministar […]
Pročitajte više