Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PLAN JAVNIH NABAVKI FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE ZA BUDŽETSKU 2018. GODINU

  • On 7 Februara, 2018

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH" 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 02-02/1501/15 od 16.06.2015. godine i Budžetom, federalni ministar rada i socijalne politike donosi Plan javnih nabavki za budžetsku 2018. godinu.

Godišnji plan javnih nabavki Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2018. godinu.PDF 

PLAN JAVNIH NABAVKI FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE ZA BUDŽETSKU 2018. GODINU

0 Komentari