Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje:Koja je mogućnost isplate regresa za 2020.godinu radniku koji je iskoristio pravo na godišnji odmor utvrđen za 2020.godinu, a nakon čega mu je prestao radni odnos kod poslodavca jer je ostvario pravo na penziju?

  • On 18 Juna, 2020

Odgovor: Pitanje ostvarivanja prava na regres i mogućnost isplate istog, nije uređena Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“,br. 26/16 i 89/18), kao općim propisom kojim su uređena  određena pitanja iz radnog odnosa i koji se primjenjuje na radne odnose ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Navedeno pravo i način njegovog ostvarivanja može biti uređeno posebnim propisom, općim ili granskim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.Tumačenje i davanje mišljenja o primjeni općeg i granskih kolektivnih ugovora nije u nadležnosti ovog ministarstva, već ugovornih strana potpisnica. Također, ovo ministarstvo nije nadležno za davanje mišljenja u pogledu primjene odredaba pravilnika o radu poslodavaca, posebno u pogledu instituta koji uređeni propisima iz oblasti rada koji su u nadležnosti ovog ministarstva.

0 Komentari