Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Koliki je broj korisnika stalne novčane pomoći u Federaciji BiH, razvrstano po kantonima te koji su pojedinačno mogući iznosi primanja po korisniku u toku 2019. godine?

  • On 2 Jula, 2020

Odgovor : Broj korisnika stalne novčane pomoć i mjesečni iznosi po korisnuku u Federaciji BiH u 2019.godini su kako slijedi:

 

KANTON
Broj korisnika Mjesečni iznos

po korisniku

Iznosi u KM

UNSKO- SANSKI 270 1 član 81,00

2 člana 97,00

3 člana 114,00

4 člana 130,00

POSAVSKI 350
 

 

TUZLANSKI

 

 

 

 

3488

1 član 123,00 ;128,00

2 člana 160,00; 166,00

3 člana 197,00; 204,00

4 člana 234,00; 242,00

5 članova 271,00; 280,00

6 članova 308,00; 318,00

7 članova 345,00; 358,00

8 članova 382,00; 394,00

9 članova 419,00; 432,00

ZENIČKO- DOBOJSKI 1490 1 i 2 član 125,29; 129,71

3 člana  137,82; 142,68

4 člana  151,60; 156,95

5 članova 166,76; 172,65

6 članova  169,51; 175,49

BOSANSKO- PODRINJSKI 193 1 član 149,50

2 člana 179,50

3 člana 209,50

4 člana 239,50

 

 

SREDNJOBOSANSKI

 

 

1211

1 član 105,00;108,50

2 člana 115,50; 119,35

3 člana 126,00; 130,20

4 člana 136,50; 141,05

5 članova 147,00; 151,90

6 članova 157,50; 162,75

 

 

   HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI

 

 

387

1 član 100,00; 130,00

2 člana 110,00; 143,00

3 člana 120,00; 156,00

4 člana 130,00; 169,00

5 članova 140,00;182,00

6 članova 150,00; 195,00

 

 

 

ZAPADNO- HERCEGOVAČKI

 

 

 

 

569

1 član 100,00

2 člana 110,00

3 člana 120,00

4 člana 130,00

5 članova 140,00

6 članova 150,00

7 članova 160,00

8 članova 170,00

9 članova 180,00

 

 

 

KANTON SARAJEVO

 

 

 

557

1 član 120,00; 126,00

2 člana 132,00; 138,00

3 člana 144,00; 151,20

4 člana 156,00; 163,80

5 članova 168,00; 176,40

6 članova 180,00; 189,00

7 članova 192,00; 201,60

8 članova 204,00; 214,20

9 članova 216,00; 226,80

KANTON 10 702 100,00
UKUPNO 9217  

Napomena:

-Tuzlanski kanton: od aprila 2019.godine mjesečni iznos po korisniku povećan

-Zeničko-dobojski kanton: od marta mjeseca 2019.godine povećan mjesečni iznos po korisniku

-Srednjobosanski kanton: od aprila mjeseca povećao mjesečnu iznos po korisniku

-Hercegovačko-neretvanski kanton: od aprila mjeseca povećao mjesečni iznos po korisniku

-Kanton Sarajevo: od aprila mjeseca povećao mjesečni iznos po korisniku

0 Komentari