Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PITANJE: Da li prestanak radnog odnosa u slučaju kada se napuni 40 godina staža osiguranja može biti uslovljeno uplaćivanjem ili neuplaćivanjme doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od strane ranijeg poslodavca, ako je sadašnji poslodavac uplatio doprinose za period rada kod njih?

  • On 17 Jula, 2020

Ostvarivanje prava iz radnog odnosa i prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja predstavljaju dvije različite pravne situacije koje su regulisane različitim propisima. Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/18), je propisano da pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Postupak za ostvarivanje prava na starosnu penziju pokreće se na zahtjev osiguranika, a nakon prestanka osiguranja.

Prestanak radnog odnosa u slučaju kada se napuni 40 godina staža osiguranja ne može biti uslovljen uplaćivanjem ili neuplaćivanjem doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sadašnji poslodavac kod kojeg zaposlenik trenutno radi i koji u cjelosti ispunjava svoje obaveze kada je riječ o doprinosima, ne može snositi posljedice zbog toga jer neki od ranijih poslodavaca kod koga je zaposlenik bio u radnom odnosu nije izvršio uplatu obaveznog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Stoga neuplaćivanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje utiče na ostvarivanje i obim prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ali ne utiče na radno-pravni status zaposlenika, u konkretnom slučaju prestanak radnog odnosa.

0 Komentari