Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Da li je moguće da mi date mišljenje na rješenje o prestanku ugovora o radu , radi penzionisanja, iako nemam 65 godina života i 40 godina staža osiguraja sa uplatom doprinosa za sve godine?

  • On 18 Juna, 2020

Odgovor: Sa aspekta nadležnosti ovog Ministarstva odnosno Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, upoznajemo da članom 40. Zakona o penzijskom I invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj:13/18), jasno je propisano pravo na starosnu penziju osiguranika ima kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Dakle,  ovaj član propisuje uslove za ostvarivanje prava na penziju, a ne uslove za prestanak radnog odnosa. Članom 94. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“,broj:26/16), između ostalog , propisano je da ugovor o radu prestaje kada se na osnovu evidencija utvrdi da radni odnos radnika traje 40 godina, ako se poslodavac i radnik drugačij ne dogovore. Imajući u vidu navode iz vašeg upita, Vaš radno pravni status se reguliše u skladu sa odredbama Zakona o radu („ Službene novine Federacije BiH, broj: 26/16), te Vas upoznajemo da prestanak radnog odnosa u slučaju kada se napuni  40 godina staža osiguranja ne može biti uslovljeno uplaćivanjem ili neuplaćivanjem pripadajućih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sadašnji poslodavac kod kojeg zaposlenik trenutno radi I koji u cjelosti izvršava svoje obaveze u vidu plaćanja doprinsa za penzijsko I invalidsko osiguranje ne može trpiti posljedice, jer neki od poslodavaca kod koga je zaposlenik bio u radnom odnosu nije izvršio uplatu obaveznog doprinosa za penzijsko I invalidsko osiguranje. Dakle, po našem mišljenju, neuplaćivanje doprinosa za penzijsko  i invalidsko osiguranje utiče na ostvarivanje i obim prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ali ne utiče na radno-pravni status zaposlenika, u ovom slučaju prestanak radnog odnosa, a samo ukoliko postoji obostrana saglasnost poslodavca i zaposlenika, poslodavac može produžiti radni odnos radniku za onoliko vremena koliko mu nedostaje za ispunjavanje uslova za starosnu penziju, pod uslovom da to dozvoljava propis kojim se uređuje radno-pravni status.

0 Komentari