Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Da li se sumnja na infekciju zdravstvenog radnika korona virusom(COVID-19) zbog koje je određena izolacija, te da li se naknadno potvrđena infekcija zdravstvenog radnika korona virusom nastala u toku obavljanja svojih poslova smatra povredom na radu?

  • On 18 Juna, 2020

Odgovor: Članom 49. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju(„Službene novine Federacije BiH“,broj:13/18), propisano je da se povredom na radu smatra povreda osiguranika, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim djelovanjem, naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog  stanja organizma, ako je takva povreda uzročno vezana za obavljanje posla koji je osnov osiguranja. Povredom na radu smatra se I povreda koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mjesta rada i obratno,odnosno radi obavljanja djelatnosti na osnovu koje je osiguran. Imajući u vidu navedene zakonske odredbe,mišljenja smo da se konkretne situacije ne mogu smatrati povredom na radu. Međutim, uzimajuči u obzir činjenicu da su zdravstveni radnici zbog prirode poslakojeg obavljaju izloženi različitim opasnostima (virusu u konkretnom slučaju), smatramo da se u predmetnom upitu može govoriti o profesionalnoj bolesti. Naime, odredbom člana 50. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da su profesionalne bolesti određene bolesti nastale u toku osiguranja,prouzrokovane dužim neposrednim utjecajem procesa rada i uslova  rada na radnim mjestima odnosno poslovima koje je osiguranik obavljao. Pravilnikom o listi profesionalnih bolesti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 45/19), propisano je da su profesionalne bolesti određene bolesti nastale u toku osiguranja, prouzrokovane dužim neposrednim djelovanjem štetnosti prisutnim u procesu rada ili radnoj sredini, odnosno poslovima koje je radnik/osiguranik obavljao, kao I bolesti za koje je poznato da mogu biti posljedica djelovanja štetnosti koje su u vezi sa procesom rada i/ili radnom sredinom, a intenzitet štetnosti i dužina trajanja izloženosti toj štetnosti je na nivou za koji je poznato da uzrokuje oštećenja zdravlja. Poslovi na kojima se javljaju profesionalne bolesti smatraju se poslovi gdje su radnici izloženi hemijskim, fizičkim i biološkim profesionalnim štetnostima i naprezanjima navedenim u Listi profesionalnih bolesti. Vrlo je važno da zdravstvene ustanove imaju interne akte i protokole po kojima će postupiti ukoliko dođe do ovakvih situacija. Bitno je istaći da sa aspekta penzijskog i invalidskog osiguranja, pravne posljedice povrede na radu I profesionalne bolesti iste, te da zdravstveni radnici u tom kontekstu neće biti oštećeni.

0 Komentari