Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

DANAS ISPLAĆENE PRVE UVEĆANE NAKNADE OSOBAMA SA INVALIDITETOM; NAKON UVEĆANJA ONE IZNOSE 700 KM, OBJAVIO JE ADANAN DELIĆ, RESORNI MINISTAR

  • Datum: 9 Maja, 2023

Federalno mistarstvo za rad i socijalnu politiku obračunalo je i pripremilo isplatu prvih uvećanih civilnih invalidnina za april 2023. godine koje je uputilo Ministarstvu finansija na daljnju proceduru. Po ovom osnovu Ministarstvo finansija danas je na račune oko 45.000 osoba sa invaliditetom koje su razvrstane u dvije grupe i to 90% i 100% invaliditeta isplatilo invalidnine u ukupnom iznosu od 21.991.845,68 KM, što je za oko 10 miliona KM više u odnosu na prethodni mjesec.

Ova naknada isplaćuje se osobama sa invaliditetom po osnovu izjednačavanja mogućnosti života osoba sa invaliditetom sa mogućnostima zdravih osoba i to po tri osnova; za invalidninu, tuđu njegu i pomoć, te ortopedski dodatak.

Iz resornog ministarstva ističu da se ova naknada nije mijenjala od 2009. godine, a osnovica za obračun fiksno je, unazad 14 godina, iznosila 274,40 KM, dok je maksimalni iznos za isplatu iznosio 403 KM.

„Najnovijim izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite,  zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom od marta ove godine osnovica za obračun osnovnih prava osoba sa invaliditetom sada iznosi 80% najniže cijene rada, što trenutno iznosi 476,80 KM. Maksimalni iznos koji će moći ostvariti osoba sa najvišim stepenom invaliditeta povećava se sa dosadašnjih 403 KM na 701 KM, što je značajno povećanje i iziskuje značajno povećanje, ali i ispravljanjje nepravde prema ovoj populaciji koja traje već 14 godina“, izjavio je ministar za rad i socijlanu politiku FBiH Adnan Delić.

On je podsjetio da je do ovih izmjena Zakona, u budžetu Ministarstva za ove naknade planiran iznos od  oko 140.000.000,00 KM, te da za iduću godinu treba planirati oko stodvadeset miliona više, odnosno oko 260.000.000,00 KM.

„Zakon je usvojen nakon usvajanja budžeta i mi smo sada u situaciji u kojoj će nam, prema našim prvim projekcijama, faliti nešto više od 70 miliona KM kako bismo pokrili redovne isplate ovih naknada do kraja godine. To praktično znači da se moramo osloniti na sredstva koja možemo povući iz rebalansa budžeta ili tražiti neki drugi način da pokrijemo ovaj nedostatak. Vjerujem da će članovi Vlade Fedearcije imati razumijevanja i da će pokazati solidarnost i empatiju prema ovoj populaciji, te da ćemo zajedno pronaći način da se sredstva neophodna za isplatu naknada u ovoj godini obezbijede na vrijeme kako ne bismo imali nikakva kašnjenja u isplatama“, naveo je ministar Delić.

Ministar je posebno istaknuo zahvalnost zastupnicima Irfanu Čengiću i Jasminku Kapiću koji su najzaslužniji što je ovaj Zakon nakon 14 godina prošao procedure i dobio potrebnu podršku u oba doma Parlamenta Federacije BiH.

Iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku podsječaju da je Federalni Parlament, u formi nacrta, usvojio i Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške za osobe sa invaliditetom, koji se nalazi u javnoj raspravi od 90 dana, a koja je počela 12.4. i trajaće do 12.7.2023.godine.

„Zakon je u redovnoj proceduri što znači da imamo sasvim dovoljo vremena za eventualne popravke, stoga pozivamo sve one koji mogu doprinijeti njegovom poboljšanju da to i urade u periodu trajanja javne rasprave što je još skoro dva mjeseca. Ovaj Zakon predstavlja sistemsko rješavanje problematike osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH i važno je da donese rješenja koja će dodatno utjecati na poboljšanje društvenog statusa osoba sa invaliditetom“, naglasio je ministar.

Prvo čitanje u Parlamentu Fedearcije BiH prošao je i novi Zakon o pravima civilnih žrtava rata, a Ministarstvo će ga uputiti Vladi na usvajanje i daljnu proceduru. Zakon je u potpunosti  usuglašen sa socijalnim partnerima Ministarstva, odnosno Unijom civilnih žrtava rata Federacije BiH čiji članovi po prvi put dobijaju zakonsku infrastrukturu za ostvarivanje svojih prava.

Osim toga, ove godine u planu resornog ministarstva je idonošenje nove Strategije za poboljšanje položaja i prava osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH i to za period narednih pet godina.

0 Komentari