Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

14jul

Projekat podrške zapošljavanja

  • 0 Comments
  Projekat podrške zapošljavanja (Employment Support Project) implementira se u skladu sa sporazumom o zajmu, potpisanom između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke, potpisanim 3. maja 2017. godine, a koji je stupio na snagu od 29. januara 2018. godine. Osnovni cilj Projekta definisan je kao: […]
Read More
14jul

Hitni projekt COVID-19

  • 0 Comments
Razvojni cilj „Hitnog projekta COVID-19“ je da spriječi, uoči i odgovori na prijetnje nastale pandemijom COVID-19, te osnaživanje nacionalnog sistema javnog zdravstva kako bi bio u stanju da uspješno odgovori na novonastale izazove uzrokovane pandemijom. Projekat se realizuje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, u […]
Read More