Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

AKTUELNOSTI

PRELIMINARNA LISTA PODNOSILACA ZAHTJEVA ČIJI SU PREDLOŽENI PROGRAMI I PROJEKTI OCJENJENI KAO NEUSPJEŠNI SA UTVRĐENIM BODOVIMA

PRELIMINARNA LISTA PODNOSILACA ZAHTJEVA ČIJI SU PREDLOŽENI PROGRAMI I PROJEKTI OCJENJENI KAO USPJEŠNI SA UTVRĐENIM BODOVIMA I IZNOSOM SREDSTAVA

LISTA APLIKANATA ČIJE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS ZA SREDSTVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2024. GODINU FORMALNO ISPRAVNE DOPUNA LISTE APLIKANATA ČIJE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS ZA SREDSTVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO

LISTA APLIKANATA ČIJE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS ZA SREDSTVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2024. GODINU NISU FORMALNO ISPRAVNE

DOPUNA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2024. GODINU UPUTE O DOPUNAMA UPUTA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA

UPUTE O DOPUNAMA UPUTA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU 2024. GODINA

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2024. GODINU PRIJAVNI OBRAZAC – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2024. GODINA UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE

UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU 2024. GODINA

TABELA PODNOSILACA ZAHTJEVA ČIJE SU PRIJAVE NA JAVNI KONKURS ISPRAVNE        

TABELA PODNOSILACA ZAHTJEVA ČIJE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS NISU ISPRAVNE

PONOVNI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2023. GODINU PRIJAVNI OBRAZAC – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2023. GODINA Napomena : Krajnji rok za dostavljanje blagovremenih prijava po

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA ZA SREDSTVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2023. GODINU

LISTA APLIKANATA ČIJE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS ZA SREDSTVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2023. GODINU NISU FORMALNO ISPRAVNE Napomena: Podnosioci zahtjeva iz predmetne tabele, čije prijave na Javni konkurs nisu formalno ispravne, imaju pravo

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2023. GODINU PRIJAVNI OBRAZAC – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2023. GODINA Napomena : Krajnji rok za dostavljanje blagovremenih prijava po Javnom

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2022. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU OD DANA 25.08.2022.GODINE

LISTA APLIKANATA ČIJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA SREDSTVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2022. GODINU NISU FORMALNO ISPRAVNE Napomena: Obavještavaju se aplikanti  da mogu na navedeni tabelarni prikaz uložiti prigovor Federalnom ministarstvu rada i

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2022. GODINU PRIJAVNI OBRAZAC – SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU 2022. GODINA OBRAZAC BODOVNE SHEME OSI – SREDSTVA OD IGARA NA