Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

LISTA APLIKANATA ČIJE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS ZA SREDSTVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2023. GODINU NISU FORMALNO ISPRAVNE

  • On 26 Aprila, 2023

LISTA APLIKANATA ČIJE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS ZA SREDSTVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2023. GODINU NISU FORMALNO ISPRAVNE

Napomena: Podnosioci zahtjeva iz predmetne tabele, čije prijave na Javni konkurs nisu formalno ispravne, imaju pravo na prigovor koji se podnosi Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u roku od osam dana od dana objave na web stranici Ministarstva.

0 Komentari