Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

USVOJEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA U FEDERACIJI BIH

  • On 2 Juna, 2022

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH. Nakon više od dvije decenije upotrebe Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, a koji je pretrpio mnogobrojne izmjene ovim Nacrtom zasebno se uređuje oblast zaštite civilnih žrtava rata kao posebno osjetljive kategorije u društvu.

Predloženim Nacrtom utvrđuju se prava koja ostvaruju civilne žrtve rata kao što su lična invalidnina, mjesečno lično novčano primanje, dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, ortopedski dodatak i pravo na porodičnu invalidninu. Navedena prava koja se ostvaruju po ovom zakonu, finansiraju se iz federalnog i kantonalnih budžeta, u omjeru 70% iz federalnog i 30% iz kantonalnih budžeta.

Također, ovim Nacrtom zakona je predviđeno da civilne žrtve rata mogu u skladu sa propisima kantona ostvariti parava na pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala, osposobljavanje za rad (profesionalna rehabilitacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija), prioritetno zapošljavanje, prioritetno stambeno zbrinjavanje, psihološku i pravnu pomoć.

– Važno je istaći da su ovim Nacrtom urađena mnoga poboljšanja kao npr. ukidanje imovinskog cenzusa za porodice civilnih žrtava rata, što znači da će sve porodice poginulih ili nestalih civila biti jednako tretirane jer se radi o naknadi za pretrpljenu bol zbog gubitka člana porodice, a što zaista nema veze sa socijalnim statusom porodice, kaže Vesko Drljača, ministar rada i socijalne politike.

Omogućeno je pravo izbora povoljnijeg prava za određene kategorije korisnika. U skladu sa postojećim zakonskim odredbama postojala je striktna zabrana korištenja bilo kojeg prava po tom propisu ukoliko korisnik isto pravo koristi ili ima mogućnost da koristi, po drugim propisima.

Predložena izmjena, ide u korist posebnoj kategoriji civilnih žrtava rata, odnosno, osobama koje su tokom rata ili neposredne ratne opasnosti preživjele seksualno zlostavljanje ili silovanje. Ujedno, obzirom da se radi o posebno osjetljivoj populaciji, ukoliko iste nisu bile u stanju prije podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečno lično novčano primanje, a po nekom drugom osnovu su ostvarili pravo na ličnu invalidninu čiji je iznos znatno niži, ostavljena je mogućnost izbora, odnosno  korištenje povoljnijeg prava.

Također, druga kategorija kojoj se izbor povoljnijeg prava omogućava su osobe koje će u budućnosti stradati od zaostalog ratnog materijala, u situaciji kada su neka od ovih prava već ostvarile po drugim propisima, iz razloga jer nisu mogle, u momentu ostvarivanja drugog prava, znati da će doći do naknadnog oštećenja organizma. Na ovaj način pokušava se osobama, koje po drugom osnovu ostvaruju minimalne naknade, ostaviti mogućnost da, ukoliko ispune uslove za ostvarivanje prava po ovom propisu, u višem iznosu, imaju pravo izbora povoljnijeg prava.

– Značajno je istaći da se u zakon uvodi i nova kategorija – djeca koja su rođena kao rezultat ratnog zlostavljanja i silovanja. Ovim potezom, iako nije predviđeno da mogu ostvarivati materijalna prava, sticanjem statusa omogućeno im je ostvarivanje drugih prava koja su do sada, inače, bila rezervisana za osobe koje imaju tjelesno oštećenje u visini do 60%, što znači da mogu ostvarivati prava po drugim federalnim i kantonalnim propisima. Na ovaj način se rješava jedno izuzetno važno humano pitanje vezano za „nevidljivost“ ove populacije, pojašnjava ministar Drljača.

Ukinuto je dosadašnje ograničenje koje se odnosilo na to da je korisnik gubio dato pravo zbog napuštanja zemlje duže od 3 mjeseca. Procedure postupka i način finasiranja su jasnije definirani, a predviđeno je i postupanje u slučaju nedostatka sredstava u budžetima federacije i kantona.

0 Komentari