Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA O UNAPREĐENJU STATUSA OSOBA SA INVALIDITETOM

  • On 7 Juna, 2022

Danas je u organizaciji Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Vlade Federacije BiH, organizovana regionalna konferencija pod nazivom „Deset godina rada na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju”.

Cilj ove konferencije je da se razmjene iskustva, analizira zakonski okvir koji reguliše prava osoba sa invaliditetom iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, te izradi niz preporuka za nadležne institucije, a s ciljem jačanja međuinstitucionalne i regionalne saradnje.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača istakao je da država ima obavezu da osobama sa invaliditetom osigura jednake prilike, te da svi trebamo dati svoj doprinos i osigurati socioekonomsku uključenost tih osoba u svakodnevni život.

– Kroz Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom, aktivno radimo na tome da sve  mjere koje će se u budućnosti poduzimati budu koncipirane tako da podstiču i afirmiraju učešće osoba sa invaliditetom u skladu s njihovim potrebama.  Očekujemo da će ova konferencija biti smotra znanja i pozitivnih ideja u oblasti potpune integracije osoba sa invaliditetom u društvo, prvenstveno kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Očekujemo da će neki od usvojenih zaključaka biti ugrađeni i u naše zakonodavstvo, kroz izmjene postojeće legislative – kazao je  ministar Drljača.

Današnja konferencija je okupila predstavnike Vlade FBiH, ministarstava, zakonodavne i izvršne vlasti, Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i službi za zapošljavanje, javnih institucija, privrednih društava, organizacija osoba sa invaliditetom, te međunarodne zajednice. Na konferenciji su učestvovali eksperti i predstavnici institucija iz Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije.

0 Komentari