Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

USVOJEN NACRT ZAKONA O USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U FEDERACIJI BIH

  • On 22 Aprila, 2021

Na svojoj 263. redovnoj sjednici od 15. travnja 2021. godine Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila nacrt Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine. Time je započet proces stvaranja pravnih pretpostavki za realiziranje nekoliko ključnih strateških ciljeva u segmentu transformiranja postojećih institucionalnih oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija na razini Federacije BiH. Gledano u tom kontekstu, donošenje predmetnog Zakona predstavlja značajan iskorak u smjeru transformiranja pet ustanova socijalne zaštite kojima je osnivač Federacija (Bakovići, Drin, Ljubuški, Pazarić i Sarajevo), posebice u segmentu usklađivanja njihove djelatnosti i načina rada s međunarodnim standardima u oblasti poštivanja ljudskih prava. Kao značajan aspekt unapređenja njihovog rada posebno treba istaknuti jasnije definiranje i razgraničenje usluga koje se u ovim ustanovama pružaju u segmentu socijalne skrbi (socijalno zbrinjavanje i podrška), zdravstvene zaštite (zdravstvena zaštita i njega), odgoja i obrazovanja, te provedbe zavodske mjere upućivanja u odgojnu ustanovu i dijagnostičko-opservacijskog tretmana.

U kontekstu zaštite prava smještenih korisnika, Zakon definira nekoliko ključnih načela koja predstavljaju pravni okvir zaštite osoba koje borave u ovim ustanovama, odnosno mehanizam kojim se od ovih ustanova, kao i njihovih uposlenika zahtijeva djelovanje i postupanje utemeljeno na primjeni načela humanizma i poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda, aktivne uključenosti korisnika u proces odlučivanja sukladno njegovim stvarnim mogućnostima i sposobnostima, te najboljeg interesa korisnika, a posebice u postupcima inicijalne stručne procjene, izrade individualnih planova i preispitivanja potrebe njegovog daljnjeg zadržavanja na smještaju. Nadalje, Zakon sadrži i izričite zabrane diskriminacije i prisile, osim u posebnim slučajevima propisanim zakonom. Što se tiče prava smještenih korisnika, ovo poglavlje predviđa pravo na informiranost, sudjelovanje u donošenju odluka, slobodan izbor usluga, privatnost i povjerljivost osobnih podataka i pritužbu.

Na koncu, predviđena zakonska rješenja otklanjaju najveći dio uočenih problema glede uspostavljanja i provedbe minimalnih standarda stručnog rada i ispunjavanja neophodnih infrastrukturnih preduvjeta od strane federalnih ustanova socijalne zaštite za kvalitetno pružanje usluga njihovim korisnicima. Posebno je važno naglasiti da se značajno profesionaliziraju upravljačke, nadzorne i rukovodeće pozicije, te da se poboljšava stručni, upravni i inspekcijski nadzor, te se u odnosu na postojeći detaljnije razrađuje pitanje financiranja njihove djelatnosti, posebice u segmentu utvrđivanja jedinstvene metedologije izračuna cijena smještaja, ali i kontrole nad njihovim financijskim poslovanjem.

U skladu sa propisanim procedurama, Zakon o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine će u formi nacrta biti proslijeđen Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

0 Komentari