Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

USVAJANJEM PRETHODNIH SAGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE STEKLI SE USLOVI ZA POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGA I HUMANIJI PRISTUP ZBRINJAVANJA, SAOPĆIO MINISTAR DELIĆ

  • Datum: 12 Maja, 2023

Na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH na dnevnom redu bile su i prethodne saglasnosti na pravila svih pet ustanova socijalne zaštite i zbrinjavanja iz resora Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije BiH.

Donošenje ovih odluka zakonska je obaveza koju propisuje Zakon o ustanovama socijalne zaštite FBiH, a koji nalaže da su federalne ustanove socijalne zaštite dužne svoju registraciju, opće i interne akte, te druga pitanja koja se odnose na naziv i djelatnost uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

„Davanjem saglasnosti na pravila Ustanovi za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Drin, Ustanovi za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje – Pazarić, Ustanovi za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Bakovići, Ustanovi za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje – Sarajevo, te Ustanovi za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Ljubuški, Vlada je omogućila usklađivanje njihove djelatnosti i usluga koje pružaju s odredbama Zakona o ustanovama. Time su, ustvari, otvorena vrata njihovoj transformaciji i uvođenju modernijih, humanijih i individualnim ljudskim potrebama prilagođenijih oblika zbrinjavanja“, izjavio je ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić.

Na temelju ovih pravila,dodao je ministar, moguće je raditi na deinstutionalizaciji i humanijem zbrinjavanju štićenika ustanova socijalnog zbrinjavanja.

„Program mjera koji daje smjernice za rad resornog minnistarstva u  naredne četiri godine kao jednu od važnijih stavki ima i unaprjeđenje i poboljšanje usluga socijalnih ustanova i uvođenje boljih i humanijih standarda koji će poboljšati kvalitet usluge, a samim tim i kvalitet života štićenika socijalnih ustanova. Mi ćemo na tome raditi kontinuirano u ovom mandatu“, pojasnio je ministar Delić.

Pravila su prethodno u formi prijedloga utvrdili nadležni upravni odbori, a Vlada će ih dostaviti na upoznavanje Parlamentu Federacije BiH.

0 Komentari