Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SAOPŠTENJE POVODOM SVJETSKOG DANA SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

  • On 27 Aprila, 2020

Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO) proglasila je 28. april Svjetskim danom sigurnosti i zdravlja na radu, koji se obilježava i kao dan sjećanja na stradale i povrijeđene radnike, s ciljem odavanja počasti žrtvama povreda na radu i profesionalnih bolesti, odnosno u svrhu unaprjeđenja zaštite na radu i smanjenja broja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi s radom. Također, obilježavanjem ovog dana nastoji se uticati i na podizanje svijesti o važnosti osiguranja zdravog i sigurnog okruženja za rad, što je u skladu i sa odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima prema kojoj svaki radnik ima pravo raditi u uslovima u kojima se cijeni njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. Prateći definiciju sigurnosti i zdravlja na radu koja ukazuje da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, obilježavanjem ovog dana promoviše se i značaj prevencije povreda na radu i profesionalnih oboljenja širom svijeta. Ostvarenju navedenih ciljeva doprinose svi sudionici, uključujući organe vlasti, poslodavce, radnike, ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, udruženja za unaprjeđenje zaštite na radu, zdravstvene, naučno-istraživačke institucije i dr.

U smislu navedenog, podsjećamo da je u Federaciji Bosne i Hercegovine u toku provođenje reforme u oblasti zaštite na radu, u okviru koje je izrađen novi Zakon o zaštiti na radu, koji je zasnovan na istim načelima kao i moderni zakoni iz ove oblasti koji su primjeni i u drugim zemljama regiona, te kojim se osigurava sistem pravila čijom primjenom se, prije svega, postiže prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, posebna zaštita žena u vezi sa materinstvom, mladih, invalida i profesionalno oboljelih osoba od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštita radne okoline. Dakle, fokus pomenutog zakona je na provođenju prevencije, odnosno preduzimanju preventivnih mjera u svakoj fazi rada kod poslodavca, čiji je cilj sprječavanje ili smanjenje rizika na radu. Na taj način će se i dodatno doprinijeti ostvarivanju cilja ovog zakona, a koji predstavlja osiguranje takvih uvjeta na radu kojima se u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih. Podsjećamo da je navedeni zakon razmatran i usvojen na Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u septembru 2019. godine, te se za njegovo stupanje na snagu očekuje i razmatranje, odnosno usvajanje od strane Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, važno je naglasiti da donošenje novog Zakona o zaštiti na radu predstavlja prvi korak u reformi ove oblasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te će se donošenjem ovog zakona stvoriti pravni osnov za donošenje većeg broja podzakonskih, odnosno provedbenih akata, kojim će se izvršiti i konkretizacija ovog zakona u odnosu na posebne djelatnosti, te se i na taj način nastaviti sa usklađivanjem propisa iz ove oblasti sa pravnom tečevinom Evropske unije.

Obilježavanje Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu je svake godine vezano za određenu temu iz oblasti zaštite na radu. S obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu pandemiju usljed pojave i širenja koronavirusa (COVID-19), te imajući u vidu izazove s kojim se vlade, poslodavci, radnici i čitava društva širom svijeta suočavaju povodom borbe protiv pandemije, Međunarodna organizacija rada je objavila da će se Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu 2020. godine, fokusirati na rješavanje pitanja koja se odnose na izbijanje zaraznih bolesti na radnom mjestu, uz posebnu pažnju na pandemiju uzrokovanu pojavom i širenjem koronavirusa. U smislu navedenog, cilj je potaknuti nacionalni tripartitni dijalog o sigurnosti i zdravlju na radu, zbog čega i Međunarodna organizacija rada koristi ovaj dan kako bi podigla svijest o usvajanju sigurnih praksi na radnim mjestima i ulozi koju imaju službe za sigurnost i zdravlje na radu.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poziva poslodavce, radnike, ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, udruženja za unaprjeđenje zaštite na radu i druge uključene aktere, da zajedno sa organima vlasti, udruženim djelovanjem nastave sa aktivnostima koje se odnose na generalno provođenje i unaprjeđenje mjera zaštite na radu, a posebno onih koje u skladu sa temom Međunarodne organizacija rada, ove godine imaju fokus na prevenciju izbijanja zaraznih bolesti na radnom mjestu.

0 Komentari