Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE POVODOM 1. MAJA – PRAZNIKA RADA

  • On 29 Aprila, 2020

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Prvi maj/svibanj praznik rada i da se obilježava dva dana  (1. i  2. maja/svibnja).

Shodno navedenom, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine petak 1. maj/svibanj i subota 2. maj/svibanj 2020. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

0 Komentari