Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MEÐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO I XV TRADICIONALNE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA U BIH

  • On 25 Juna, 2018

U petak, 22.06.2018. godine u Sportskom centru „Safet Zajko“ u Sarajevu,
zamjenik premijera i federalni ministar za rad i socijalnu politiku Vesko
Drljača otvorio je Međunarodno otvoreno prvenstvo i XV tradicionalne sportske
igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Bosne i Hercegovine.

Sportske igre osoba sa invaliditetom održane su u organizaciji Saveza
paraplegičara Federacije BiH, a sudjelovali su sportisti iz Slovenije, Srbije,
Crne Gore, Makedonije i naravno zemlje domaćina Bosne i Hercegovine. Takmičenja
su organizirana u nekoliko atletskih disciplina, kao što su trke u kolicima,
bacačke discipline, ali i u šahu, a najviše medalja odnijeli su sportisti iz
Zeničko-dobojskoga kantona. Prisutnim gostima i sportistima prigodnim govorima
obratili su se predsjednik Upravnoga odbora Saveza paraplegičara Federacije BiH
dr. Mirsad Muftić i kantonalni ministar za kulturu i sport Kantona Sarajevo
Mirvad Kurić.

U svome obračanju Drljača je posebno istakao doprinos Saveza
paraplegičara Federacije BiH promicanju ideje paraolimpizma i sportske kulture
za osobe sa invaliditetom, kao načina njihove osobne afirmacije i lakšeg uključivanja
u društvenu zajednicu. „Savez paraplegičara dugogodišnji je partner Vlade
Federacije i Federalnog ministarstva rada u socijalne politike na zajedničkom
projektu implementacije Strategije za poboljšanje položaja i prava osoba sa
invaliditetom 2016.-2021. godina, koja predstavlja dugoročno opredjeljenje
Vlade Federacije BiH i Ministarstva da u svim sferama društvenoga djelovanja
otvori prostor za puno uključenje osoba sa invaliditetom i njihovih
organizacija“, istaknuo je ministar Drljača.

MEÐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO I XV TRADICIONALNE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA U BIH

0 Komentari