Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

USVOJEN ZAKON O DOPUNI ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

  • On 24 Maja, 2018

Predstavnički dom Parlamenta
Federacije BiH na 28. vanrednoj sjednici održanoj 18.04.2018. godine, a Dom
naroda na 22. sjednici održanoj 10.05.2018. godine usvojili su Prijedlog zakona
o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog
stanja.

Kao jedna od novina koje su dodane pomenutim dopunama je
odredba da izuzetno, troškove medicinskog vještačenja može snositi i osiguranik
na koga se medicinsko vještačenje odnosi, kao i poslodavac kod koga je
osiguranik zaposlen. Također, dodan je i član koji propisuje da na rješenja
kojima su, prema propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, priznata
prava po osnovu I i II kategorije invalidnosti, institucije i drugi pravni
subjekti, kod kojih osoba treba da ostvaruje prava, imaju pravo pokrenuti
reviziju.

Zahtjev za reviziju osiguranika
– invalida I kategorije invalidnosti može podnijeti Federalni zavod za
penzijsko i invalidsko osiguranje, dok za  osiguranika – invalida II kategorije može
podnijeti poslodavac kod kojeg je zaposlen.

Institut, nakon provedenog postupka po reviziji, donosi nalaz, ocjenu i
mišljenje isključivo na temelju postojeće medicinske dokumentacije i pregleda
osiguranika – invalida I i II kategorije. U skladu s tim, Federalni zavod PIO
će na temelju važećih propisa, odlučiti o pravima osiguranika. Troškove
revizije za invalide I kategorije invalidnosti snosi Federalni zavod PIO, a za
invalide II kategorije invalidnosti poslodavac.

Razlozi za donošenje navedenih dopuna ogleda se prije sve u
činjenicama da, zbog izuzetno teške financijske situacije, odnosno dugog
razdoblja potrebnog da bi Federalni zavod PIO prikupio sredstva za ove namjene,
podnosioci zahtjeva čekaju više mjeseci na termin za medicinski pregled. U tom
periodu je velika većina njih na bolovanju, zbog čega štetne posljedice trpe i
zavodi zdravstvenog osiguranja u FBiH. Također, kao veliki problem u praksi pokazala
se i činjenica da je u proteklom periodu, bez značajnije kontrole u postupku
ocjene radne sposobnosti, osiguranicima utvrđivana II kategorija invalidnosti,
što je za poslodavce, posebno u proizvodnom sektoru (industrija, rudarstvo)
predstavljalo značajan problem, jer za njih nisu mogli osigurati adekvatna radna
mjesta. Ovaj problem se negativno odražavao i na zaposlenike koji su, zbog
nedostatka odgovarajućih radnih mjesta, dobijali otkaze.

U konačnici Strategija reforme penzijskog sistema u FBiH
predviđa pooštravanje uslova za invalidsku penziju i efikasniji sistem ocjene
preostale radne sposobnosti kojim se stimulira traženje drugog posla i
destimulira korupcija.

Zakon o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.pdf Službene novine FBiH, broj: 40/18

USVOJEN ZAKON O DOPUNI ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

0 Komentari