Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

USVOJENA UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  • On 18 Maja, 2018

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 09.05.2018. godine, donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju, koja je objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH", broj: 36/18 od 11.05.2018. godine, a stupila je na snagu 12.05.2018. godine, odnosno narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Uredba o izmjenama Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.pdf

USVOJENA UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

0 Komentari