Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MMF-a

  • On 7 Maja, 2018

Danas, u zgradi Federalnog ministarstva rada i
socijalne politike zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne
politike, Vesko Drljača održao je sastanak sa predstavnicima Međunarodnog
monetarnog fonda (MMF).

Na sastanku je razgovarano o mnogim temama, a fokus je bio
na reformi penzionog sektora kao i aktivnostima u oblasti koja je uređena
Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite
obitelji sa djecom.

Drljača je istakao da u oblasti penzionog sektora je
donesen novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju čija primjena u praksi
se redovito prati. Također, istaknuto je da je u vezi sa istim Upravni odbor
Federalnog zavoda PIO po prvi puta donio Odluku o redovitom usklađivanju
penzija u akontativnom iznosu od 3.5%.

U vezi oblasti invaliditeta ukazano je na veliku razliku u
iznosima koje mogu ostvariti osobe sa invaliditetom, tkz. neratni invalidi od civilnih
žrtava rata i ratnih vojnih invalida što na određeni način predstavlja
diskriminaciju i problem na kome Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike predano radi u cilju njegovog otklanjanja. U vezi sa navedenim Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike predložilo je donošenje Jedinstvenoga
pravilnika o postupku medicinskoga vještačenja i jedinstvenoj listi invaliditeta,
te se oba akta nalaze u proceduri usvajanja.Također, izrađen je i prednacrt
Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore za osobe sa
invaliditetom u Federaciji BiH, koji je u planu rada Vlade Federacije BiH za
ovu godinu što sve zajedno predstavlja korake kojima se namjerava ukinuti
diskriminaciju po osnovu invaliditeta iz zakonodavstva Federacije BiH.

 

Također, predstavnici MMF-a upoznati su da nakon
usvajanja Zakona o Jedinstvenom registru korisnika naknada na koje se ne
uplaćuju doprinosi, donešen je i Pravilnik o uspostavi Jedinstvenoga registra, a
u suradnji sa Svjetskom bankom i uz njihovu finansijsku podršku izrađen je
projektni zadatak za raspisivanje javnoga tendera za izbor opreme i softwerskoga
rješenja za Jedinstveni registar gdje će nakon provođenja istog uslijediti i uspostava
Jedinstvenog registra.

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MMF-a

0 Komentari