Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

1. I 2. MAJ NERADNI DANI

  • On 26 Aprila, 2018

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o
praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa
zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list
RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom
(“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Prvi
maj/svibanj praznik rada i da se obilježava dva dana  (1. i  2.
maja/svibnja).

Shodno navedenom, obavještavamo javnost
da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine utorak 1. maj/svibanj i
srijeda 2. maj/svibanj 2018. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi
uprave i druge pravne osobe ne rade.

1. I 2. MAJ NERADNI DANI

0 Komentari