Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE O NERADIM DANIMA ZA DANE PRAZNIKA

  • On 27 Decembra, 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”,
broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i
primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno
Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj:
13/94), primjenjuje kao federalni zakon,
propisano da je Nova godina praznik i da se obilježava dva dana,  1.
i  2. januara/siječnja.

Shodno
navedenom, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i
Hercegovine ponedjeljak 1. januar/siječanj i utorak 2. januar/siječanj 2018.
godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne
osobe ne rade.

OBAVJEŠTENJE O NERADIM DANIMA ZA DANE PRAZNIKA

0 Komentari