Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTRU DRLJAČI SPECIJALNA PLAKETA ZA PRUŽENU PODRŠKU I POMOĆ U RADU UDRUŽENJA INVALIDA

  • On 27 Decembra, 2017

 

Zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne
politke Vesko Drljača, ugostio je danas u prostorijama ministarstva predsjednika
Skupštine i predsjednika Upravnog odbora Udruženja za sport i rekreaciju invalida
Općine Novi  Grad Sarajevo g-dina Taiba
Delalića i g-dina Ismeta Bajrovića.

Predstavnici Udruženja SRI Općine Novi Grad Sarajevo
zahvalili su se ministru Drljači na dosadašnjoj podršci  osobama sa invaliditetom Općine Novi Grad, te
su ovom prilikom prezentirali  i programske
aktivnosti Udruženja koje su implementirali u ovoj godini, sve uz značajnu
pomoć Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Ministar  Vesko
Drljača naglasio je da će ovo ministarstvo i u narednom periodu nastaviti da
podržava programe i projekte iz oblasti sporta i rekreacije osoba sa
invaliditetom, te da će uložiti velike napore za poboljšanje njihovog osjetljivog
statusa.

 

Tim povodom, Taib Delalić uručio je Specijalne plakete
ministru Vesku Drljači kao i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
za posebne zasluge u razvoju i unapređenju sporta osoba sa invaliditeom i
financijskoj pomoći koja je omogućila realizaciju brojnih i značajnih
projekata.

MINISTRU DRLJAČI SPECIJALNA PLAKETA ZA PRUŽENU PODRŠKU I POMOĆ U RADU UDRUŽENJA INVALIDA

0 Komentari