Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SAOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM PREZENTACIJE REZULTATA PROJEKTA

  • On 19 Decembra, 2017

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, danas je,
u prostorijama hotela Hollywood Hills uz podršku UNICEF BiH i Save the Children
organiziralo prezentaciju projekta „Pravda za svako dijete – Jačanje sistema
zaštite djece u  krivičnim postupcima“.

Uz veliki broj gostiju, prezentaciji je prisustvovao zamjenik
premijera i ministar rada i socijalne politike FBiH g-din Vesko Drljača, koji
je obraćajući se prisutnima naglasio kako sistem „maloljetničkog pravosuđa“ mora
biti zasnovan na principima najboljeg interesa djeteta – što podrazumijeva
pravo na život, opstanak i razvoj, nediskriminaciju i prevashodno poštivanje
mišljenja djeteta.

Cilj je osigurati dobrobit i prilagoditi pravosuđe djeci
bez obzira ko su ona i šta su učinila, a 
najbolji interes, načelo je, kojim se trebamo voditi prilikom donošenja svih
odluka. Život u porodici, lokalnoj zajednici s pristupačnim uslugama
prilagođenim djeci, njihov je interes, ali ujedno i fundamentalna vizija
Federalnog ministarstva rada i socijalne politike- istakao je Drljača.

Također, rečeno je da težište svih propisa kojima se
tretira navedena oblast treba biti na alternativnim mjerama, kako suzbiti
maloljetnički kriminal, ali i tražiti humanija rješenja, kako bi se djeca
usmjerila ka prihvatljivom načinu života i postala koristan član svoje zajednice,
zbog čega je neophodna i krucijalna saradnja pravosudnog i nepravosudnog
sektora.

 

Sa ciljem osiguranja pristupačnih usluga za djecu i
afirmacije primjene alternativnih modela, prije svega razvoju izvansudske
nagodbe, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u 2016. i 2017.
godini intenzivno radilo na uspostavi Programa edukacije profesionalaca organa
starateljstva za vođenje postupka medijacije, ali i specijaliziranog Programa
edukacije u primjeni Zakona, što je kao rezultat omogućilo da Federacija BiH
ima certificirane medijatore/posrednike u Centrima za socijalni rad koji adekvatno
mogu postupiti po naredbi tužioca ili sudije za maloljetnike te uspješno
provesti postupak medijacije.

Zbog svega navedenog, Zakon o zaštiti i postupanju
sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, predstavlja
strateški zaokret i donosi određene novine u oblasti maloljetničkog
prijestupništva. Osposobljenost svih nadležnih organa, posebno stručnih lica
organa starateljstva, te izrada posebnih priručnika za primjenu alternativnih
modela, uključujući i vođenje postupka medijacije u krivičnim postupcima
istaknuto je kao posebno bitan proces, jer su iskustva primjene medijacije u
više evropskih država pokazala da primjena medijacije u krvičnom postupku prema
maloljetnicima, kratkoročno može doprinijeti rehabilitaciji žrtve i razvijanju
osjećaja odgovornosti i promjene u ponašanju počinioca krivičnog djela, a
dugoročno podržati smanjenje recidivizma i osjećaja sigurnosti u zajednici.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM PREZENTACIJE REZULTATA PROJEKTA

0 Komentari