Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POZIV ZA MEDIJE: PROMOCIJA REZULTATA PROJEKTA “PRAVDA ZA SVAKO DIJETE”

  • On 18 Decembra, 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz
podršku UNICEF BiH i Save the Children, u utorak 19.12.2017. godine sa početkom
u 10,00 sati, u hotelu „Hollywood Hills“ Ilidža, Sarajevo organizira promociju rezultata
projekta „Pravda za svako dijete – Jačanje sistema zaštite djece u krivičnim
postupcima“.

Cilj promocije je predstavljanje rezultata  rada ministarstva na stvaranju uslova za
provedbu Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom
postupku i uspostavi medijacije kao novog koncepta u primjeni i izvršenju
odgojnih preporuka prema maloljetnicima.

Pozivamo predstavnike medija da prisustvuju navedenoj
promociji, a koju će uvodnim govorom otvoriti zamjenik premijera i federalni ministar
rada i socijalne politike Vesko Drljača.

POZIV ZA MEDIJE: PROMOCIJA REZULTATA PROJEKTA “PRAVDA ZA SVAKO DIJETE”

0 Komentari