Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽAN KONSULTATIVNI SASTANAK POVODOM NACRTA STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA FBiH

  • On 2 Oktobra, 2017

Danas, 02.10.2017.
godine, u hotelu “Holiday”, u organizaciji Federalnog ministarstva rada i
socijalne politike uz podršku Međunarodne organizacije rada i Projekta Evropske
unije „Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu“ te uz prisustvo
više od 50 predstavnika različitih federalnih i kantonalnih institucija održan
je konsultativni sastanak u vezi sa Nacrtom Strategije zapošljavanja u
Federaciji BiH za period 2017 – 2020 godina.

Sastanak je
otvorio Federalni minister rada i socijalne politike i zamjenik Premijera Vlade
FBiH, Vesko Drljača, koji je između ostalog istakao da Federacija Bosne i
Hercegovine od 2013. godine, nema Strategije koja bi se bavila specifičnim
pitanjima tržišta rada te da je u vezi sa tim, a u skladu sa Reformskom agendom
Vlade Federacije BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pristupilo
izradi Strategije zapošljavanja za prostor Federacije BiH za period 2017-2020
godina, u čemu su posebnu podršku pružili predstavnici  i partneri iz međunarodnih organizacija.

 

Tokom
sastanka istaknuto je da trenutnu
situaciju na tržištu rada u BiH, odnosno FBiH odlikuju prije svega: nedovoljna
potražnja za radnom snagom, rascjepkanost tržišta, nedovoljna pokretljivost
radne snage, značajno prisustvo rada “na crno”, te neusklađenost znanja i
vještina radne snage sa potrebama poslodavaca. Takođe, i postojeći potencijali
u radnoj snazi nisu dovoljno iskorišteni, što je u dobrom dijelu i posljedica
neadekvatnog sistema obrazovanja.

Kao posebna
kategorija koja se suočava sa problemom nezaposlenosti izdvojeni su mladi koji
tek ulaze na tržište rada gdje najčešće zbog neposjedovanja potrebnog radnog
iskustva isti nailaze i na dodatne barijere u pristupu tržištu rada.

U vezi sa
navedenim, u Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018.
godina, tržište rada je prepoznato kao jedna o šest prioritetnih oblasti u
kojima je potrebno provesti suštinske reforme. Donesen je Akcioni plan za
realizaciju Reformske agende Federacije BiH, koji sadrži precizno definisane
aktivnosti, nosioce tih aktivnosti, te rokove za njihovo izvršenje.

Pomenute
aktivnosti podrazumijevaju, prvenstveno, donošenje mjera koje se odnose na
prilagođavanje obrazovanja potrebama tržišta rada, smanjenje doprinosa
socijalne zaštite, donošenje seta zakona iz oblasti radnih odnosa i tržišta
rada.

U tom cilju u Federaciji BiH, donesen je
novi Zakon o radu, a u pripremi su Zakon o zaštiti na radu, Zakon o štrajku,
Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kao i
niz drugih podzakonskih propisa.

Imajući u
vidu pomenute prioritete, ciljeve i aktivnosti u Federaciji BiH su preduzete
aktivnosti i na izradi Staregije zapošljavanja Federacije BiH 2017-2020, koja je
u formi Nacrta teksta danas i predstavljena.

 

Kao osnovni
cilj Strategije je istaknuto ostvarenje maksimalne zaposlenosti i
iskorištavanje postojećih ljudskih resursa uz njihov razvoj, punu aktivaciju i
uključivanje na tržište rada. Strateške smjernice i prioriteti utvrđeni radi
ostvarenja tog cilja prvenstveno trebaju da budu:

•          Stimulisanje rasta, zapošljavanja i
unapređenja kvalitete radnih mjesta;

•          Osiguranje inkluzivnih tržišta rada
kroz sprečavanje dugoročne nezaposlenosti, neaktivnosti, socijalne
isključenosti i siromaštva za radno sposobno stanovništvo;

•          Unapređenje usklađenosti ponude i
potražnje sa novim znanjima i vještinama na tržištu rada;

•          Jačanje socijalne kohezije i
poduzetništva;

•          Jačanje institucionalnih kapaciteta za
provođenje strategije zapošljavanja, te osnaživanje socio-ekonomskog dijaloga u
oblasti zapošljavanja.

Na kraju je
zaključeno da iako Federacija BiH, u posljednje vrijeme, ostvaruje značajan
ekonomski rast i pozitivan ekonomski trend, to samo po sebi nije dovoljno za
značajnije otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje stope nezaposlenosti te zbog
toga je potrebno definisati strateški pristup u oblasti zapošljavanja i
provesti značajne reformske mjere, koje će omogućiti otvaranje novih radnih
mjesta i olakšati otvaranje novih kompanija, te pomoći radnicima u pripremi za
nova radna mjesta.

ODRŽAN KONSULTATIVNI SASTANAK POVODOM NACRTA STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA FBiH

0 Komentari