Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

  • On 14 Septembra, 2017

 

Dana 13.09.2017. godine, u
zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u organizaciji Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike, održana je Javna rasprava o Nacrtu
Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. Naime, na sjednici Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 01.06.2017. godine, usvojen
je zaključak kojim je predlagač ovog zakona zadužen da organizuje i sprovede
javnu raspravu. Nakon isteka roka za dostavljanje komentara, primjedbi i
sugestija na Nacrt pomenutog zakona u pisanom obliku, održana je i otvorena
Javna rasprava, kako bi se omogućilo da što šira zainteresovana javnost da svoj doprinos
kvalitenijoj izradi propisa. 

Javnu raspravu
je otvorio federalni ministar rada i socijalne politike, gosp. Vesko Drljača,
koji je u svom obračanju istakao da donošenje ovog zakona predstavlja dio
reforme radnog zakonodavstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da će
usvajanjem istog radnicima i poslodavcima po prvi put biti omogućeno da
individualne i kolektivne radne sporove pokušaju riješiti mirnim putem. Gosp.
Vesko Drljača je naglasio i važnost učešća socijalnih partnera u procesu
donošenja zakona, odnosno u provedbi reforme radnog zakonodavstva.

Na Javnoj
raspravi su prezentovane osnovne odredbe Nacrta Zakona o mirnom rješavanju
radnih sporova, nakon čega su se skupu obratili predstavnici Saveza samostalnih
sindikata Bosne i Hercegovine, te predstavnici kantonalnih ministarstava rada i
socijalne politike, koji su iznijeli određene sugestije, date u cilju izrade
ovog zakona u što kvalitetnijem obliku. Također, skupu se obratio i predsjednik
Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine, gosp.
Edhem Biber, koji je podržao aktivnosti Federalnog ministarstva rada i
socijalne politike, te opredjeljenje federalnog ministra gosp. Veska Drljače,
za uključivanje socijalnih partnera u proces izrade zakona iz oblasti rada i
radnih odnosa.

Javna rasprava je okončana usvajanjem zaključaka
kojim je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo da prilikom
izrade nacrta ovog zakona uzme u obzir sve primjedbe i sugestije iznesene u
toku Javne rasprave, kako bi se izradio konačan tekst zakona koji će u primjeni
postići svoju svrhu, te radnicima i poslodavcima olakšati rješavanje radnih
sporova.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

0 Komentari