Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SAVEZA SLIJEPIH ŠVEDSKE (SRF)

  • On 11 Septembra, 2017

 

Dana, 08.09.2017. godine je
u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, održan
sastanak predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na
čelu sa pomoćnikom ministra u Sektoru za zaštitu osoba s invaliditetom i
zaštitu civilnih žrtava rata, Dobricom Jonjićem i predstavnicima Saveza
slijepih Švedske, na čelu sa predsjednikom SRF-a Mr. Håkan Thomsson i
Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo.

Predstavnici Ministarstva upoznali su predstavnike SRF-a o
statusu kategorije lica sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom na kategoriju
slijepih i slabovidnih lica. Također,  istaknuta
su aktuelna zakonska i podzakonska akta, te drugi dokumenti na kojima se
intenzivno radi, a u svrhu poboljšanja života i položaja osoba sa
invaliditetom, pa tako i populacije slijepih i slabovidnih lica.

Predstavnici Saveza slijepih Švedske su izrazili
zadovoljstvo zbog prijema koji je upriličen od strane Federalnog ministarstva
rada i socijalne politike, a zatim su prenosili iskustva koje je Švedska kao
država, ali i SRF kao centralna organizacija za slijepe i slabovidne osobe
imala prilikom izgradnje sistema visoke socijalne zaštite koji u Švedskoj
preovladava.

Po završetku sastanka predstavnici Ministarstva,
kao i SRF-a su se usaglasili da će se kroz proces evropskih integracija
otvoriti mogućnosti i prostor za rješavanje mnogih pitanja, za koje Bosna i
Hercegovina, a samim tim i Federacija Bosne i Hercegovine trenutno nema
odgovore. Također, izražena je nada da će se otpočeta saradnja u budućnosti
nastaviti kroz razne vidove saradnje i podrške, koje Švedska kao jedna od
socijalno najosjetljivijih zemalja u svijetu može pružiti Bosni i Hercegovini.

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SAVEZA SLIJEPIH ŠVEDSKE (SRF)

0 Komentari