Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA PENZIONERA U ZGRADI VLADE FEDERACIJE BIH

  • On 11 Septembra, 2017

Dana 05.09.2017. godine u zgradi Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine, održan je sastanak premijera Vlade Federacije BiH, Fadila Novalića
i Federalnog ministra rada i socijalne politike i zamjenika premijera, Veska
Drljače sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u
Federaciji Bosne i Hercegovine i Saveza županijskih Udruga
umirovljenika/penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na samom sastanku vođeni su razgovori o statusu i položaju
ove kategorije u Federaciji BiH. Predstavnici penzionera predstavili su
zahtjeve, za koje traže da se uvrste u novi Zakon o penzijskom i invalidskom
osiguranju, čije donošenje traže po hitnoj proceduri.

Među zahtjevima penzionera koji su prezentovani premijeru i
ministru, između ostalog su hitno usvajanje novog Zakona o PIO/MIO, te
upućivanje istog u parlamentarnu proceduru od strane Vlade Federacije BiH,
povečanje penzija 10 % za penzionere koji su penzionisani do 31.07.1998.
godine, povečanje penzije 5% za penzionere koji su penzionisani u periodu
između 01.08.1998. i 31.12.2007. godine, da će onemogućiti da bilo koji
korisnik prava ima veći iznos penzije u odnosu na prosječnu platu ostvarenu u
zadnjih pet (5) godina, da se najveće penzije neće usklađivati/povećavati sve
dok najniži iznos penzije ne dostigne petinu iznosa najveće penzije ostvarene
po zakonu, te da će se u tekstu novog Zakona o penzijskom i invalidskom
osiguranju ugradit odredbe da se sve penzije usklađuju svake godine, prema
procentu porasta indeksa potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Federaciji u
prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Na samom kraju dogovoreno je da predstavnici Saveza
udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH i Saveza županijskih Udruga
umirovljenika/penzionera u Federaciji BiH će zajedno sa predstavnicima
Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na osnovama sa sastanka
održanog dana 05.09.2017. godine, precizirati novi Zakon o PIO, te dostaviti
Vladi Federacije BiH u daljnju proceduru.

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA PENZIONERA U ZGRADI VLADE FEDERACIJE BIH

0 Komentari