Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ŠTRAJKU

  • On 20 Juna, 2017

Dana, 15.06.2017. godine u organizaciji Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike organizovana je javna rasprava o Nacrtu
zakona o štrajku. Navedenoj javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici
sindikata i predstavnik udruženja poslodavaca. Predstavnici Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike poručili su da odredbe novog zakona
štite prava radnika. Takođe obrazloženo je da se novim zakonom prvi put
definiše štrajk kao “organizovani prekid rada u privrednom društvu, ustanovi i
kod drugog pravnog ili fizičkog lica“.

– Ovo zakonsko rješenje uređuje postupak u kojem radnici,
radi zaštite i ostvarivanja svojih profesionalnih interesa, ekonomskih i
socijalnih prava, ostvaruju pravo na štrajk u Federaciji Bosne i Hercegovine –
rekao je Ernis Imamović, predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne
politike.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ŠTRAJKU

0 Komentari