Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

U MOSTARU ODRŽAN SASTANAK O PORODILJSKIM NAKNADAMA S DONOSIOCIMA

  • On 21 Aprila, 2017

 

U
Mostaru je 20.04.2017. godine u organizaciji Udruženja "Žene ženama", održan
sastanak nevladinog i vladinog sektora, na kojem se razgovaralo o nejednakom
tretmanu porodilja od kantona do kantona u Federaciji BiH.

Cilj održanog sastanka je
bilo iznalaženje rješenja za otklanjanje različitih postupanja u oblasti
porodljskih-roditeljskih naknada u Federaciji BIH, s posebnim osvrtom na HNK/Ž,
gdje je donošenje zakona još u proceduri.

Sastanku su prisustvovali
predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, predstavnici organizacija civilnog
društva, ombudsmeni i mediji. 

Pomoćnik federalnog
ministra rada i socijalne politike Miroslav Jurešić rekao je da je "u
pripremi prednacrt federalnog zakona o potpori obiljtelji sa djecom kojim će se
urediti dva osnovna prava na razini Federacije BiH a to su: pravo na dječiji
dodatak i pravo na novčanu nadoknadu za nezaposlene porodilje".

"Što se tiče prava
na naknadu zaposlenim porodiljama, prijedlog zakonskog rješenja će ići u smjeru
reintegriranja ovog prava u sistem prava iz radnog odnosa i zdravstvenog
osiguranja", rekao je Jurešić.

 

Predsjednica udruženja
"Žene ženama" Memnuna Zvizdić kazala je na sastanku da je to
udruženje sa deset saradničkih organizacija u FBiH, prikupilo preko 13.000
potpisa građana koji zahtijevaju da se ovo pitanje riješi i da se ujednače
naknade za sve porodilje na području Federacije BiH.

Zvizdić smatra da se
pitanje naknada zaposlenim porodiljama treba integrirati u pravo iz radnog
odnosa, a ne tretirati ih kao  socijalnu
kategoriju, dok nezaposlene porodilje treba nastaviti tretirati u sistemu
socijalne zaštite.

Pomoćnica ministra u
ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK Janja Milinković rekla je
da najprije treba definirati šta se podrazumijeva pod socijalnom potporom i
dodala da je u ovom slučaju riječ o "obiteljskoj politici, te da treba
napraviti razliku između obiteljske i demografske politike".

"Govorimo o
socijalnoj zaštiti najugroženijih kategorija, a to su žene i djeca.  Novi zakon o potpori obitelji sa djecom treba
da se fokusira na borbu protiv siromaštva i socijalnu inkluziju", rekla je
Milinković.

Zastupnica Skupštine
HNK/Ž Vesna Saradžić, podsjetila je da je federalni zakon o porodici sa djecom
usvojen 1999. godine te da je bio rok 90 dana da se uskladi sa kantonalnim
zakonima.

"Mi nemamo odgovor
zašto 18 godina nije usklađen federalni zakon sa kantonalnim zakonima. Ne
možemo napraviti iskorak ako nećemo jasno reći ko je odgovoran za probleme koji
su nas doveli do ovdje gdje smo sada", rekla je Saradžić.

Današnji sastanak u
Mostaru održan uz podršku USAID u okviru CSSP programa, u saradnji sa
Udruženjem "Forma F" iz Mostara.

Podsjećamo, zakonom o
radu Federacije BiH utvrđeno je da žena ima pravo na porođajno odsustvo u
trajanju do jedne godine, dok se visina porodiljskih nakada utvrđuje propisima
kantona.

U MOSTARU ODRŽAN SASTANAK O PORODILJSKIM NAKNADAMA S DONOSIOCIMA

0 Komentari