Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE O NERADNIM DANIMA ZA 1. I 2. MAJ

  • Datum: 25 Aprila, 2017

Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o  praznicima („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i
13/94), određeno da se Prvi maj – Praznik
rada obilježava 1. i 2. maja.

S tim u vezi, obavještavamo javnost da su
ponedjeljak 01. i utorak 2. maj 2017. godine neradni dani, te da tim danima
državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade.

OBAVJEŠTENJE O NERADNIM DANIMA ZA 1. I 2. MAJ

0 Komentari