Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ŠTRAJKU

  • On 21 Marta, 2017

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike pokrenulo je aktivnosti na izradi novog
Zakona o štrajku.

Dom
naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je na svojoj 17.
sjednici od 09.02.2017. godine Nacrt zakona o štrajku, uz Zaključak da se o
istom organizira i sprovede javna rasprava.

U vezi
s tim, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike započelo je aktivnosti
na sprovođenju javne rasprave, te poziva sve zainteresovane da svoje
primjedbe/prijedloge/komentare na tekst Nacrta zakona dostave u pismenom obliku
na e-mail adresu ovog Ministarstva info@fmrsp.gov.ba. Iste
se mogu dostavljati do 30.04.2017.godine.

O
datumu i mjestu održavanja Javne rasprave zainteresovana javnost će biti
naknadno obavještena putem medija kao i web stranice Federalnog ministarstva
rada i socijalne politike
.

 

Nacrt Zakona o strajku – bosanski jezik.doc

Nacrt Zakona o strajku – hrvatski jezik.doc 

Nacrt Zakona o strajku – srpski jezik.doc 

OBRAZAC ZA PRIMJEDBE NA NACRT ZAKONA O ŠTRAJKU.docx 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ŠTRAJKU

0 Komentari