Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SAOPŠTENJE ZA 1. MART – DAN NEZAVISNOSTI

  • On 27 Februara, 2017

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da u skladu sa
Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine
(“Službeni list RBiH”, broj: 9/95), državni organi, preduzeća i druga pravna lica
ne rade na Dan nezavisnosti. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. mart obilježava
se jedan dan i to na dan samog praznika.

Imajući
u vidu navedeno, obavještavamo javnost da je srijeda 1. mart 2017. godine
neradni dan.

SAOPŠTENJE ZA 1. MART – DAN NEZAVISNOSTI

0 Komentari