Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE – UTVRÐIVANJE STATUSA POSEBNE KATEGORIJE CŽR

  • On 31 Januara, 2017

U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16) uređuje se postupak, organizacija, način rada, način donošenja stručnog mišljenja, sadržaj obrazaca stručnog mišljenja i ostala pitanja vezana za rad Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata. 

Pravilnik o radu Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata objavljen je u Službenim novinama FBIH 04/17 od 20.01.2017. godine. Pravilnik i Obrazac zahtjeva Z1 možete preuzeti ovdje:

Pravilnik o radu Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata.pdf 

Obrazac Z1.docx 

PRAVILNIK O RADU KOMISIJE – UTVRÐIVANJE STATUSA POSEBNE KATEGORIJE CŽR

0 Komentari