Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – TUMAČENJE PROPISA IZ OBLASTI RADA

  • Datum: 23 Januara, 2017

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike je došlo do saznanja da pojedinci, na edukacijama,
seminarima i drugim skupovima, koji se ne održavaju u organizaciji i u saradnji
sa ovim ministarstvom, daju informacije u vezi sa primjenom Zakona o radu
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16), Pravilnika o sadržaju i načinu
vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 92/16) i drugim propisima iz oblasti rada, te na
taj način usmjeravaju pravna i fizička lica na nepravilnu primjenu ovih propisa.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike se ograđuje od pravnih tumačenja navedenih propisa datih od
strane neovlaštenih pojedinaca, te obavještava javnost da su u pogledu primjene
Zakona o radu, Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i
drugim licima angažovanim na radu i drugim propisima iz oblasti rada, relevantni
samo zvanični stavovi ovog ministarstva dati u pismenim odgovorima na upite
pravnih i fizičkih lica ili usmeno od strane ovlaštenih lica iz ovog
ministarstva.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – TUMAČENJE PROPISA IZ OBLASTI RADA

0 Komentari