Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

DELEGACIJA USAID-a U POSJETI FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

  • On 11 Novembra, 2016

Federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, sa
saradnicima, primio je u četvrtak 10.11.2016. godine delegaciju USAID-a, na
čelu sa gospođom Ginom Volynsky, direktoricom Centra za međunarodni razvoj,
Državnog univerziteta New York. Sastanku su se pridružili i gospođa Lisa Peter,
direktorica programa u glavnom uredu SUNY/CID, gospodin Christian Haupt,
direktor projekta USAID/SGIP u BIH, gospodin Selim Kulić, viši savjetnik za
razvoj politika i pravna pitanja pri USAID-u i Almedina Šuvalija, zamjenica
direktora Projekta USAID-a u BiH.

U sklopu USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u
BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike već duže vrijeme
ostvaruje izvrsnu saradnju sa USAID-om u smislu tehničke podrške u procesu
izrade i procjene uticaja propisa iz oblasti socijalne zaštite. Trenutno se
aktivno radi na donošenju Zakona o hraniteljstvu, Zakona o zaštiti obitelji sa
djecom, Zakona o socijalnim uslugama i Zakona o djelatnosti socijalnog rada.

 

Gospođa Volynsky je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom
Ministarstva i USAID-a, a posebno činjenicom da su u izradu navedenih propisa
po prvi put uključeni svi kantoni i što se zajedničkim naporima pokušava doći
do najboljih rješenja. Ministar Drljača je upoznao prisutne s dinamikom
donošenja zakona iz oblasti socijalne zaštite. Zakon o hraniteljstvu je spreman
i uskoro će biti proslijeđen Vladi FBiH, a zatim i  Parlamentu FBiH. Aktvno se radi na izradi i
ostalih pobrojanih zakona i planirano je da oni budu završeni u 2017. godini.

Ministar je istakao da donošenje jednog zakona
predstavlja kompleksan proces koji zahtijeva temeljitu pripremu, angažman
različitih stručnjaka, procjenu uticaja svakog pojedinačnog propisa, saradnju
svih onih koji su zaduženi za implementaciju i podizanje svijesti cjelokupne
javnosti o značaju reforme socijalne zaštite. Budući da USAID od početka pruža konkretnu
podršku Ministarstvu na ovim aktivnostima, ministar se zahvalio gostima iz
USAID-a na dosadašnjem doprinosu i spremonsti da i u buduće sarađuju sa
Ministarstvom u procesu donošenja zakona socijalne zaštite.

DELEGACIJA USAID-a U POSJETI FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

0 Komentari