Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

II GODIŠNJA STRUČNA KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA U BIH

  • On 10 Novembra, 2016

U organizaciji Saveza socijalnih radnika FBiH i Saveza udruženja
stručnih radnika socijalnih djelatnosti RS, a u saradnji sa Fakultetom
političkih nauka u Sarajevu, te uz podršku Vlade Zeničko-dobojskog kantona i
Misije OSCE-a u BiH, u Zenici je 08. novembra
2016. godine održana II Godišnja stručna
konferencija socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini.

U okviru teme Konferencije „Reforma
socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini“, a u cilju iznalaženja najboljih
rješenja i razmjene iskustava, učesnici su obrađivali različita pitanja i
probleme sa kojima se svakodnevno susreću svi oni koji su uključeni u
djelatnost socijalnog rada: pitanje siromaštva, solidarnost u savremenom društvu,
menadžment u socijalnoj zaštiti, stručno osposobljavanje djelatnika, rad s
mladima devijantnog ponašanja, pitanje roditeljske kompetencije u okviru
regulisanja prava i dužnosti nad malodobnom djecom, ovisnost, problem etike u
socijalnom radu, ulogu i značaj medija u razvoju socijalne zaštite,
vaninstitucionalni smještaj, zdravstvene usluge, podrška zlostavljanima itd. Osim
toga, Konferencija je imala cilj da ojača kompetencije svih onih koji rade u
socijalnoj zaštiti, potcrtavajući izazove sa kojima se suočavaju, moguća
rješenja i prevazilaženje nedostataka sistema. 

 

Prisutnima se, između ostalih, obratio i federalni ministar rada i
socijalne politike, Vesko Drljača, naglasivši je da se pred svima onima koji
rade u socijalnom sektoru nalazi veliki zadatak i puno posla na reformi
socijalne zaštite. S tim ciljem Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike pokrenulo je niz aktivnosti na izmjeni postojećih zakonskih propisa
kako bi se oni uskladili s međunarodnim dokumentima, ratifikovanim konvencijama
i poveljama. Ministarstvo, u saradnji sa svim kantonima i različitim stručnim
institucijama aktivno radi na donošenju čitavog seta zakona iz oblasti
socijalne zaštite – Zakona o hraniteljstvu, Zakona o osnovama socijalne
zaštite, Zakona o zaštiti porodice sa djecom, Zakona o djelatnosti socijalnog
rada i Zakona o socijalnim uslugama. Ministar je posebno podvukao da će novi
propisi obezbijediti jačanje sistema socijalne zaštite, unaprijediti djelatnost
socijalnog rada, potaknuti razvijanje socijalnih usluga, uspostavu,
izjednačavanje i dostupnost osnovnih prava, jačanje alternativnih oblika
zbrinjavanja s posbenim fokusom na djecu, itd.

U radu Konferencije učešće su uzeli domaći i regionalni stručni
radnici, prenoseći znanja i stečena iskusva u ovoj oblasti. Nakon što su
istaknuli i analizirali različite probleme i pitanja socijalne zaštite, svi
učesnici pokazali su dobru volju i spremnost da u procesu reforme ovog
značajnog sektora u potpunosti sarađuju i zajedničkim trudom pronađu najbolja i
najprimjenjivija rješenja.

 

II GODIŠNJA STRUČNA KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA U BIH

0 Komentari