Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

1. i 2. januar/siječanj neradni dani

  • On 26 Decembra, 2014

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost
da je Zakonom o praznicima („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94), određeno
da je Nova godina međunarodni praznik koji se 
neradno  obilježava dva dana ( 01.
i 02. siječnja), i u te dane poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne
osobe,  ne rade.

1. i 2. januar/siječanj neradni dani

0 Komentari